Višeslojni parketi

hrast

Porijeklo: Europa
Masa sa 12% vlage: 750 kg/³
Skupljanje: nisko
Stabilnost: visoka
Tvrdoća po Brinellu: visoka
Oksidacija: niska

jasen

Porijeklo: Europa
Masa sa 12% vlage: 720 kg/m³
Skupljanje: nisko
Stabilnost: visoka
Tvrdoća po Brinellu: srednja
Oksidacija: srednja

jasen termo obrađeni

Porijeklo: Europa
Masa sa 12% vlage: 720 kg/m³
Skupljanje: nisko
Stabilnost: visoka
Tvrdoća po Brinellu: srednja
Oksidacija: srednja

bukva

Porijeklo: Europa
Masa sa 12% vlage: 700 kg/m³
Skupljanje: nisko
Stabilnost: visoka
Tvrdoća po Brinellu: srednja
Oksidacija: niska

orah europski

Porijeklo: Europa
Masa sa 12% vlage: 700 kg/m³
Skupljanje: nisko
Stabilnost: visoka
Tvrdoća po Brinellu: srednja
Oksidacija: niska

afrormosia

Porijeklo: Afrika
Masa sa 12% vlage: 850 kg/m³
Skupljanje: nisko
Stabilnost: visoka
Tvrdoća po Brinellu: visoka
Oksidacija: visoka

doussie

Porijeklo: Afrika
Masa sa 12% vlage: 1000 kg/m³
Skupljanje: nisko
Stabilnost: visoka
Tvrdoća po Brinellu: visoka
Oksidacija: vrlo visoka

iroko

Porijeklo: Afrika
Masa sa 12% vlage: 750 kg/m³
Skupljanje: nisko
Stabilnost: visoka
Tvrdoća po Brinellu: srednja
Oksidacija: vrlo visoka

wenge

Porijeklo: Afrika
Masa sa 12% vlage: 850 kg/m³
Skupljanje: nisko
Stabilnost: visoka
Tvrdoća po Brinellu: visoka
Oksidacija: vrlo niska

zebrano

Porijeklo: Afrika
Masa sa 12% vlage: 740 kg/m³
Skupljanje: nisko
Stabilnost: visoka
Tvrdoća po Brinellu: visoka
Oksidacija: niska

cabreuva

Porijeklo: Južna Amerika
Masa sa 12% vlage: 920 kg/m³
Skupljanje: nisko
Stabilnost: visoka
Tvrdoća po Brinellu: visoka
Oksidacija: srednja

javor kanadski

Porijeklo: Sjeverna Amerika
Masa sa 12% vlage: 550 kg/m³
Skupljanje: nisko
Stabilnost: visoka
Tvrdoća po Brinellu: srednja
Oksidacija: niska

trešnja američka

Porijeklo: Sjeverna Amerika
Masa sa 12% vlage: 580 kg/m³
Skupljanje: nisko
Stabilnost: visoka
Tvrdoća po Brinellu: srednja
Oksidacija: srednja

tikovina

Porijeklo: Azija
Masa sa 12% vlage: 750 kg/m³
Skupljanje: nisko
Stabilnost: visoka
Tvrdoća po Brinellu: srednja
Oksidacija: srednja


Gotovim višeslojnim parketima smatraju se drvene obloge koje su pripremljene za ugradnju na način da su unaprijed strojno brušeni, lakirani, nauljeni, tonirani ili im je površina pripremljena na neki drugi način (npr. četkani parketi).

Višeslojni parketi su izrađeni od dva ili više slojeva, od čega gornji vidljivi sloj ima debljinu od 3,5 - 6 mm, ovisno o tipu proizvoda.

Gotovi višeslojni parketi mogu se polagati na sve vrste podloga, npr. klasični estrih, drvenu podlogu (OSB ili stari parket), keramiku, estrih elemente suhe gradnje, a posebno su pogodni za postavu na podloge s podnim grijanjem.

> načini polaganja
> upute za održavanje i čišćenje
> upute za skladištenje i ugradnju parketa


Napomena:
Drvo je prirodan materijal pa je stoga nemoguće naći jednake elemente kao što su prikazani na slikama i uzorcima, te slike i uzorci isto tako ne mogu predočiti konačan izgled podne obloge i prostora u koji će se ugrađivati drvena obloga. Kako vrijeme prolazi, drvo zbog prirodne oksidacije mijenja boje.

Za ostale vrste drva i proizvode koji nisu navedeni, molimo da nas kontaktirate.