Ostale novosti u arhivi...


Upute za skladištenje i ugradnju parketa

  1. Parketi prije ugradnje moraju biti skladišteni u zatvorenom, suhom prostoru, koji je zagrijan na 18-22°C,
  2. Prije unošenja parketa u prostore u kojem će se ugrađivati moraju biti izvedeni svi završni radovi, prostori moraju biti zagrijani na 18-22°C,
  3. Kako bi bili zaštićeni od upijanja povišene vlage iz prostora parketi su pakirani u foliju, te je poželjno da se raspakiraju prilikom ugradnje,
  4. Vlaga parketa u paketu se kreće od 7 do 11%,
  5. Prije ugradnje parketa relativna vlaga prostora mora biti 45-60 %,
  6. Temperatura pri polaganju treba iznositi 18-22°C i treba biti stabilizirana, tako da je i podloga, ziđe i deponirani parket zagrijan na sobnu temperaturu,
  7. Prije ugradnje parketa potrebno je izvršiti mjerenje vlažnosti podloge na koju se ugrađuje parket. Vlažnost cementnog estriha ne smije iznositi više od 2% mjereno CM-metodom.
  8. Ako je vlažnost cementne podloge veća od 2% mjerena CM-metodom, molimo kontaktirajte nas kako bi Vam ponudili sistemsko rješenje,
  9. Prilikom ugradnje parketa potrebno je koristiti vrstu ljepila u skladu sa dimenzijama i vrstama parketa koji se ugrađuje,
  10. Brušenje, kitanje i završna obrada parketa preporučuje se odmah nakon isteka roka stezanja koji propisuje proizvođač korištenog ljepila.

Napomena:
Za ugradnju parketa na sustave podnog grijanja molimo da nas kontaktirate kako bi Vam dostavili tehnički naputak.