Ostale novosti u arhivi...


Načini polaganja parketa


Linearni način polaganja sa nepravilnim spojem - Brodski pod

linearni način polaganja sa nepravilnim spojem - Brodski pod

Polaganje parketnih dašćica različitih dužina kod kojeg spojevi između krajeva dašćica dolaze u nepravilnom rasporedu.

Polaganje se u odnosu na pregrade izvodi na dva načina: paralelno i diagonalno.


Linearni način polaganja sa pravilnim spojem - Brodski pod

linearni način polaganja sa pravilnim spojem - Brodski pod

Polaganje parketnih dašćica iste dužine kod kojeg spojevi između krajeva dašćica dolaze u pravilnom rasporedu.

Polaganje se u odnosu na pregrade izvodi na dva načina: paralelno i diagonalno.


Riblja kost

riblja kost

Polaganje parketnih dašćica na način da redovi međusobno dolaze pod kutem od 90º.

Polaganje se u odnosu na pregrade izvodi na dva načina: ravna riblja kost i diagonalna riblja kost.